14 april 2009, Promenad med Happy o Isac i Vattenledningsparken