Info   Agility   Jakt    Lydnad    MH    Namnet    Stamtavla    Syskon    Galleri


Liptons MH

2008-04-13 Jönköpings BK
Beskrivare: Lars-Göran Pantzar

  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.
 
Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
 
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar mot annat håll.
 
Följer med hela sträckan, neutral.
 
Följer med villigt. Engagerar sig.
 
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar - morrar.
 
Undviker - drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.
 
Accepterar. Är neutral.
 
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv.
 
Leker aktivt, startar snabbt.
 
Leker mycket aktivt - startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
 
Griper direkt med hela munnen.
 
Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK
Dragkamp
Biter ej.
 
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter, drar emot, släpper, tar om.
 
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.
 
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
 
3a. FÖRFÖLJANDE Startar ej.
 
Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
 
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
 
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. GRIPANDE Nonchalerar bytet/springer ej fram.
 
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med viss tidsfördröjning.
 
Griper direkt, släpper.
 
Griper direkt. Håller bytet i minst 3 sek.
 
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
 
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
 
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.
 
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
 
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figurantet. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
 
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
 
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK
Hot/Agg.
Inga skall eller morrningar.
 
Enstaka skall o/el morrningar under mom 1 del.
 
Enstaka skall o/el morrningar under mom 1 och 2 del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbettenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.
 
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Ointresserad.
 
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
 
Går fram när figuranten ger sig till känna. Går fram till figuranten med låg kroppsställning o/el tidsfördröjning. Går fram till figuranten utan hjälp.
 
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse.
 
Leker ej men visar intresse.
 
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
 
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
 
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
 
Blir aktiv men avbryter.
 
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
 
Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant.
 
Uppmanar passiva figuranten till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar - kort stopp Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 
Flyr högst 5 m.
 
Flyr mer än 5 m.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden
 
Visar enstaka hotbeteenden
 
Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.. Går fram till overallen när föraren står bredvid.
 
Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan.
 
Går fram till overallen utan hjälp.
 
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
 
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.
 
Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2.a passagen. Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
 
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.
 
Stannar upp. Luktar/Tittar på overallen vid minst två tillfällen.
 
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i/leker med overallen vid två el flera passager.
7a. LJUDKÄNSL
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
 
7b. LJUDKÄNSL
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
 
7c. LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
 
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2.a passagen. Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
 
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
 
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i/lek med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.
 
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
 
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
 
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
 
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
 
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
 
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
 
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
 
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.
 
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
 
Går fram till spöket utan hjälp.
 
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.
 
Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.
 
Besvarar kontakt när figurant bjuder.
 
Tar kontakt själv. Balanserad.
 
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.
 
Leker mycket aktivt - startar snabbt.
 
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
 
Griper direkt med hela munnen.
 
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
 
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
 
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.